2022-04-12 10:36:06

JAVNI POZIV (organizacija višednevne izvanučionične nastave)

Poštovani zainteresirani,

na sljedećoj poveznici pronaći ćete Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave učenika 6. razreda (broj poziva 2/2022)

http://os-selca.skole.hr/javni_poziv_za_organizaciju_vi_ednevne_izvanu_ioni_ke_nastave

 


Osnovna škola Selca